Maatschappelijke uitdagingen:
Verbind & ontwikkel met jong talent

De dynamiek zichtbaar in jouw maatschappelijke organisatie

Naast de klassieke overheid en de markt staan de maatschappelijke organisaties die tussen de overheid en de burger de brug slaan. Deze non-profit organisaties onderscheiden zich door het maatschappelijke belang dat zij dienen en de sociale vraagstukken waar zij een antwoord op geven. Niet alleen wet- en regelgeving veranderen continue, ook organisaties zijn intern voortdurend in beweging. Aanpassen aan de conjunctuur van vraag en aanbod, aansluiting zoeken op de turbulente markt, het meegaan in technologische, dan wel digitale ontwikkelingen en nieuwe bekostigingsmodellen en/of financieringsstromen. Organisaties blijven meebewegen en zoeken naar efficiëntieslagen en effectievere werkwijzen.

De kern van sociaal ondernemen is het creëren van maatschappelijke én financiële waarde. Dit type ondernemerschap vormt voor jou, als bestuurder, directeur of ondernemer, een grote uitdaging. Veranderbereidheid is geen luxe; het is een must om te overleven in het maatschappelijke domein. Het tempo van innovatie zorgt voor een dynamiek waarin diversiteit en enthousiasme zorgen voor een zekere mate van stabiliteit en energie. Het borgen van verandering en het blijvend meedenken over aanpassingen wordt gemakkelijker met jonge enthousiaste professionals als trekkers van dit proces. De ideale organisatie beweegt op alle niveaus mee en daarin ligt de uitdaging, maar ook de investering.

Oranye-talent

Organisatieverandering is niet de drive van jong talent. Jong talent wordt enthousiast en gemotiveerd door maatschappelijke betrokkenheid. Het verschil willen maken en van betekenis kunnen zijn, drijft onze trainees om met frisse ogen naar uitdagingen te kijken, kansen te zien en nieuwe ideeën uit te proberen.

Juist deze drive zorgt voor een mentaliteit van aanpakken met lef, durf en no-nonsense. Jong talent ziet organisaties anders. Het denken in vaste (organisatie)structuren kunnen zij loslaten om meer fluïde en organisatie breed naar vraagstukken te kijken. Zij zien kansen in vernieuwing en durven met jou nieuwe verbindingen en oplossingsrichtingen aan te gaan.

De trainees zelf ontwikkelen zich door de nieuwe omgeving en uitdagingen razendsnel. Zij leren zichzelf beter kennen, leren hun kwaliteiten en competenties ontplooien en geven samen met jou richting en impuls aan de start van hun loopbaan.

Is mijn maatschappelijke organisatie geschikt?

De organisaties in het maatschappelijk middenveld zijn divers van aard, zeer uiteenlopend en moeilijk met elkaar te vergelijken. Wat hen bindt is, dat het professionele organisaties zijn, die een maatschappelijk belang vooropstellen. Onze opdrachtgevers zijn zeer verschillend, zoals kunst- en cultuurorganisaties, goede doelen, brancheorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, etc. Zonder iedereen te willen noemen: het gaat om de uitdaging die er ligt, de verandering die je zoekt en de nieuwsgierigheid naar de nieuwe generatie academici en professionals. Een uitdagende opdracht, tijd, ruimte om samen optimaal gebruik te maken van het traineeship, ‘goed opdrachtgeverschap’, enthousiasme en energie om het avontuur aan te gaan!

Onze missie is het creëren van synergie tussen de uitdagingen in jouw organisatie en de leergierigheid, nieuwsgierigheid en maatschappelijke betrokkenheid van onze trainees. Wij begeleiden jonge talenten naar uitdagende opdrachten waarin zij zichzelf kunnen ontdekken en zichzelf leren ontwikkelen. En ook hoe zij met hun authentieke vernieuwingsgeest anderen kunnen enthousiasmeren en nieuwe perspectieven laten zien. Wij vragen van jou goed opdrachtgeverschap, en de nieuwsgierigheid bereidheid om jong talent te leren kennen, het avontuur te bieden en aan je te binden.

Vanuit Oranye willen wij jong talent met een verjongende en vernieuwende blik verbinden met jouw organisatie in interessante en grensverleggende opdrachten. Oranye wil graag nieuwe invalshoeken en creatieve energie brengen in jouw organisatie. Wij hopen je een goed beeld te hebben gegeven van de meerwaarde van onze trainees en wij hopen je nieuwsgierig te hebben gemaakt naar de mogelijkheden. Ben je benieuwd? Dan gaan wij graag in gesprek om jouw behoefte en ideeën nader uit te werken en op maat te maken voor een eventuele opdracht. Je kan bellen, mailen of appen met Aruna Radjkoemar (radjkoemar@oranye.nlen 06-25092509) of Sjef van Zwieteren (zwieteren@oranye.nl en 06-21537354).

Samenwerken met Oranye

Samen beginnen we met een inventarisatie van de opdracht. Na akkoord op de opdrachtformulering en wervingsprofiel zoeken wij geschikte kandidaten voor de trainee-opdracht. Van elke kandidaat maken we een profielanalyse (ODC) waaruit kwaliteiten en ontwikkelpotentieel blijkt. De best passende kandidaten stellen wij aan jullie voor, waaruit we vervolgens samen definitief kiezen.

De trainee start op de opdracht en wordt gedurende het traject intensief begeleid, zowel op persoonlijke ontwikkeling als (inhoudelijk) op de opdracht. De mentor, een interimmanager uit ons netwerk, begeleidt en spart met de trainee over inhoudelijke uitdagingen in de opdracht. Elke traineegroep heeft een tutor, iemand uit het directieteam van Oranye, die het opleidingstraject van de trainees begeleidt. De manager van de trainee overziet en zorgt voor samenhang tussen alle componenten in het traineeship en zorgt ook voor alle contact met jou, de opdrachtgever.

Naast een-op-een begeleiding volgt de trainee eens per twee weken de trainee-opleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het doel van het traineeship is dat opdracht, training en begeleiding elkaar versterken. Daardoor kan de trainee zich razendsnel ontwikkelen en dat draagt bij aan de kwaliteit van de uit te voeren opdracht. De ontwikkeldoelen van de trainee worden door assessments, coaching, begeleiding en het persoonlijk ontwikkelplan gemonitord, gestimuleerd en aangestuurd. Meer informatie over het traineeship kun je vinden op de pagina Traineeship.

De belangrijkste specificaties van ons traineeship:

 • De minimale duur van een opdracht is een half jaar
 • Het Oranye traineeship duurt twee jaar
 • De trainee vervult 2 tot 4 opdrachten bij verschillende opdrachtgevers in zorg, onderwijs en/of maatschappelijke organisaties
 • Jong talent (WO) selecteren wij op competenties, ontwikkelpotentieel en ‘veranderbereidheid’
 • Jong talent met 0-3 jaar werkervaring

Voorbeelden van rollen waarin de trainee kan acteren:

 • Projectleider
 • Projectsecretaris
 • Onderzoeker
 • Beleidsmedewerker
 • Specialist
 • Assistant-to-positie
 • Aanjager innovatie

Benieuwd naar Oranye?

ervaringen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pharetra, neque et ornare vestibulum, lacus ipsum posuere nisi, ullamcorper pellentesque lorem mauris a augue.

Piet Jan Klaasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pharetra, neque et ornare vestibulum, lacus ipsum posuere nisi, ullamcorper pellentesque lorem mauris a augue.

Piet Jan Klaasen