Maatschappelijk

De dynamiek zichtbaar in jouw maatschappelijke organisatie

Naast de overheid en de markt staan de maatschappelijke organisaties die een brug slaan tussen overheid en burger. Deze non-profit organisaties onderscheiden zich door het maatschappelijke belang dat zij dienen en de sociale vraagstukken waar zij een antwoord op geven. Niet alleen wet- en regelgeving veranderen continue, ook organisaties zijn intern voortdurend in beweging. Aanpassen aan de conjunctuur van vraag en aanbod, aansluiting zoeken op de turbulente markt, het meegaan in technologische, en digitale ontwikkelingen, nieuwe bekostigingsmodellen en/of financieringsstromen. Organisaties blijven meebewegen en zoeken naar efficiëntieslagen en effectievere werkwijzen.

De kern van sociaal ondernemen is het creëren van maatschappelijke én financiële waarde. Dit type ondernemerschap vormt voor jou, als bestuurder, directeur of ondernemer, een grote uitdaging. Veranderbereidheid is geen luxe; het is een must om te overleven in het maatschappelijke domein. Het borgen van verandering en het blijvend meedenken over aanpassingen wordt gemakkelijker met jonge enthousiaste professionals als trekkers van dit proces. De ideale organisatie beweegt op alle niveaus mee en daarin ligt de uitdaging, maar ook de investering.

Oranye-talent

Juist door de inzet van jong talent kan je de snelheid van veranderen bevorderen. Talent als impuls om jouw organisatie te vernieuwen. Nieuwe inzichten binnen brengen, projectmatig werken, deadlines. Niet in structuren denken maar in mogelijkheden. Trainees doen dit als vanzelf omdat ze de vaste structuren en gebaande paden nog niet kennen. Omdat ze durven uit te proberen. En pas verworven ideeën en technieken meebrengen. Zo leren zij jou hoe de jongste generatie denkt, werkt en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

De trainees zelf ontwikkelen zich door de nieuwe omgeving en uitdagingen, ons traineeprogramma, de gesprekken met hun mentor en met elkaar, razendsnel. Zij leren zichzelf beter kennen, hun kwaliteiten en competenties ontplooien en geven samen met jou richting en impuls aan de start van hun loopbaan.

Past jong talent bij mijn organisatie? 

Ja natuurlijk! De plek, grootte of het doel van jouw organisatie is niet bepalend. Brancheorganisatie, uitvoeringsorganisatie, samenwerkingsverband, woningcorporaties, musea, publieks-private samenwerkingen… het gaat om de uitdaging die er ligt. De verandering die je zoekt en de nieuwsgierigheid naar de nieuwe generatie professionals. ‘Goed opdrachtgeverschap’, enthousiasme en energie om het avontuur aan te gaan – zit in de ménsen in een organisatie, en kunnen óveral gevonden worden! 

Vanuit onze verjongende en vernieuwende blik hopen wij jong talent en jouw organisatie met elkaar te verbinden in interessante en grensverleggende opdrachten. Oranye wil graag nieuwe invalshoeken en creatieve energie brengen in jouw organisatie.

Ben je nieuwsgierig geraakt? Wij gaan graag met je in gesprek om jouw behoefte en ideeën nader uit te werken. Een voorstel bij een eventuele opdracht maken wij samen op maat.

Je kan bellen, mailen of appen met Sjef van Zwieteren (zwieteren@oranye.nl en 06-21537354).