Opdrachtgevers

Is een Oranye trainee interessant voor jouw organisatie?

Oranye is een trainee-organisatie voor pas afgestudeerde academici. Oranye is ontstaan vanuit de overtuiging dat jong talent meer is dan verjonging. Een trainee kan een belangrijke aanjager zijn van vernieuwing en innovaties. Dankzij een frisse en onbevangen kijk is jong talent in staat draagvlak te creëren voor verandering in organisaties. Zij zetten met de vaardigheden van de nieuwste generatie écht stappen waar het gaat om nieuwe thema’s, cultuurveranderingen en projecten. Onze Oranye-professionals willen maatschappelijk impact creëren en dat geeft hen energie. Ze hebben hart voor de zaak. Zij kiezen bewust om hun talent in te zetten voor vernieuwing en verandering in deze sectoren. En ja, natuurlijk is ons jonge talent ook voor jouw organisatie een mooie aanwinst!

Door met ons samen te werken leert jouw organisatie jong talent kennen. Ze zijn goed in te zetten binnen projecten waar het doel is de vertaalslag te maken van strategische visie naar uitvoering in de organisatie. Jong talent wordt door Oranye intern getraind, opgeleid en begeleid. Ons traineeship karakteriseert zich door de verbinding tussen praktijk, theorie en persoonlijke ontwikkeling. Oranye-professionals gaan meteen aan de slag in een organisatie. Uitvoering van de opdracht en opleiding/begeleiding lopen parallel. Lees hieronder meer over de verschillende sectoren.

Durf jij te vernieuwen
met

jong talent

?

Zorg

De zorgsector is één van de meest spraakmakende sectoren van ons land. Het is een sector die iedereen raakt en iedereen heeft een mening. Maar als bestuurder, directeur of ondernemer weet je als geen ander hoe de sector écht functioneert. Welke uitdagingen er op dit moment zijn. En welke toekomstige uitdagingen er aan komen. De thema’s zijn divers. En, het zijn er vooral véél. Daardoor lijkt je werkt op schaken op meerdere borden tegelijk. Op het ene bord werk je aan de strategische positionering van jouw organisatie op de arbeidsmarkt. Op een ander bord probeer je productie, formatie en kwaliteit met elkaar te blijven verbinden. Elders word je verrast door een verandering van financiering waardoor een investeringsbeslissing van twee jaar geleden onverstandig blijkt te zijn.

Onderwijs

Onderwijs, wie is er niet mee groot geworden! Een sector die altijd vol in de schijnwerpers staat. Politiek, bestuur, onderwijsprofessionals, ouders, studenten en leerlingen, iedereen vindt er iets van!  Als bestuurder, directeur of ondernemer bevindt je je altijd in een veranderende omgeving. Nieuwe inzichten in leren, de leercontext, brengen extra dynamiek met zich mee. Voor veel organisaties is het moeilijk de veranderingen bij te houden. Veranderbereidheid stijgt niet altijd met het stijgen van de leeftijd van organisaties. Diversiteit ook niet. Hoewel de meeste leerlingen en studenten jong zijn, zijn het de ouderen die onderwijs geven, faciliteren en organiseren. Hoe brengen we de beide werelden dichter bij elkaar? 

Maatschappelijk

Naast de overheid en de markt staan de maatschappelijke organisaties die een brug slaan tussen overheid en burger. Deze non-profit organisaties onderscheiden zich door het maatschappelijke belang dat zij dienen en de sociale vraagstukken waar zij een antwoord op geven. Niet alleen wet- en regelgeving veranderen continue, ook organisaties zijn intern voortdurend in beweging. Aanpassen aan de conjunctuur van vraag en aanbod, aansluiting zoeken op de turbulente markt, het meegaan in technologische, en digitale ontwikkelingen, nieuwe bekostigingsmodellen en/of financieringsstromen. Organisaties blijven meebewegen en zoeken naar efficiëntieslagen en effectievere werkwijzen.