Trainee Business Controller – IJmond Werkt!

Opdrachtprofiel: Business partner, analytisch, organisatie en mens-sensitief      

Organisatie

IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de vier gemeenten in de regio IJmond (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) voor de uitvoering van de Participatiewet. Met de visie ‘meedoen door werk’ zorgt IJmond Werkt! ervoor dat personen die zonder aanvullende ondersteuning niet zelfstandig in staat zijn om een werkplek te vinden en aan het werk te komen. Het doel van deze samenwerking is mensen zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te maken door ze actief mee te laten doen door werk. 

IJmond Werkt! verzorgt:

 • professioneel advies en ondersteuning aan werkgevers over (aangepast) werk
 • matching, begeleiding en detacheringsfaciliteiten
 • re-integratie door onder andere aanleren van werknemersvaardigheden, trainingen, opleidingen en begeleiding
 • regie en uitvoering ketenafspraken (met werkgevers, maatschappelijke organisaties, etc.)
 • (sociale) werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten
 • (nieuw) beschut Werk

Daarnaast wordt kennis en expertise van IJmond Werkt! ingezet voor verschillende andere zaken, zoals integratie van statushouders, aanpak van laaggeletterdheid of voorkomen dat jongeren uitvallen op school.

Aanleiding

IJmond werkt met meerdere gemeenten (opdrachtgevers) en biedt diverse ‘werksoorten’ of ‘dienstverlening’. De onderlinge samenhang tussen de opdrachten van de gemeenten, de verschillende werksoorten, beschikbare subsidies, opbrengsten, marktontwikkelingen, wetgeving, etc. is complex. 

De drie ‘hoofdopdrachten’ van IJmond Werkt! zijn Sociale Werkvoorziening (met drie business units), Re-integratie en Nieuw Beschut Werk. Deze zijn niet los van elkaar te zien. De werksoorten beïnvloeden elkaar sterk. Je zou kunnen zeggen: het levert een ingewikkelde som op, met veel variabelen. Financieel, naar opbrengsten, impact op elkaars operatie, en op de ontwikkeling van de medewerkers zelf. Om goed te kunnen sturen, opdrachtgevers te kunnen informeren én als basis voor een duidelijke toekomstvisie met bijpassende strategieën – zeker ook in gesprek met de opdrachtgevers/samenwerkingspartners, is goede informatie onontbeerlijk. De zogenoemde (stuur)informatie die op dit moment wordt gegenereerd zou ‘traditioneel’ kunnen worden genoemd. Er is behoefte aan vernieuwing, verdiepende analyses, een meer eigentijdse wijze van presenteren, meer aansluitend op de verschillende gebruikers van de informatie én hun verschillende behoeften. 

De opdracht

Als business controller rapporteer je aan de controller en het hoofd bedrijfsbureau die tevens jouw begeleiders zijn in je ontwikkeling als Trainee. Het betreft een nieuwe functie, en samen met je begeleiders ga je business control voor IJmond Werkt vormgeven. Je opdracht is het verzamelen van relevante data (financieel én niet financieel, zeker met veel aandacht voor de medewerkers zélf) over de businessunits van de Sociale Werkvoorziening (‘detachering/begeleid werken’, ‘groen’ en ‘montage’); Re-integratie en Nieuw Beschut Werk, deze inzichtelijk maken en eigentijds presenteren, in hun onderlinge samenhang, zodanig dat ze op verschillende niveaus bruikbaar worden. Er is behoefte aan ‘diepere’ verdergaande analyse van de beschikbare informatie. Voor de directie, bij het formuleren van scenario’s, voor zowel intern als extern gebruik (o.a. in gesprek met de gemeenten); voor het management, zodat zij betere stuurinformatie hebben, voor hun eigen businessunit en in gesprek met de andere businessunits, maar ook voor de werknemers ‘in de operatie’ die steeds meer betrokken worden (onder meer op basis van het concept ‘Strategic doing’). In deze functie heb je een verbindende rol tussen de directie, management en operatie en worden jouw rapportages en inzichten gebruikt om de organisatie beter te laten functioneren en renderen, én om betere toekomstbestendige keuzes te maken, voor de opdrachtgevers, de werksoorten en uiteindelijk vooral voor de medewerkers. 

Werkzaamheden die onderdeel kunnen uitmaken van je takenpakket zijn onder meer:

 • ophalen van benchmarkgegevens bij collega-organisaties in de branche;
 • (mede) opstellen (en vormgeven) van maandrapportages;
 • zichtbaar maken van trends en correlaties;
 • scenario’s helpen opstellen;
 • ondersteuning bij het opstellen en bewaken van (project)begrotingen;
 • het ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening en (tussentijdse) subsidieverantwoordingen en het inrichten en bijhouden van de output;
 • prognoses en meerjarenplannen opstellen;
 • advisering en ondersteuning van de directie en het management;
 • proactief, (on)gevraagd meedenken met en adviseren en ondersteunen van directie en management.

Jouw profiel

Je hebt belangstelling voor een organisatie met een duidelijk maatschappelijk belang. Er is veel te doen en jouw eigen inbreng is daarbij van groot belang. Deze opdracht en (mogelijk aansluitende) baan is een geweldige kans voor een actieve (aankomende) business controller. 

 • Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde of bedrijfseconomie.    
 • Je bent zelfsturend, actiegericht, zelfstandig en autonoom.
 • Je doorziet en begrijpt processen, je weet waar het om gaat en je kan prioriteren.  
 • Je beschikt over organisatie- en business-sensitivteit,
 • Je bent een mensenmens en je bent in staat om mensen en hun business met elkaar te verbinden. 
 • Je bent analytisch sterk en je kunt structureren en organiseren.
 • Je bent daadkrachtig, actiegericht en proactief. 
 • Je blinkt uit in je mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent creatief en ondernemend.
 • Je bent nieuwsgierig, je hebt lef en een eigen mening.
 • Natuurlijk houd je ook van cijfers en finance, maar meer nog dan dat ben je de business partner voor het managementteam, en gericht op de verbetering van de organisatie en de business 
 • Het is een pré als je in de regio woont of (op termijn) bereid bent te verhuizen.

Oranye

Wij bieden een traineeship binnen de domeinen Zorg, Onderwijs en het Maatschappelijk middenveld. Organisaties die wij bedienen zijn ‘maatschappelijke organisaties’ in de zorg, kinderopvang, branchevereniging, kunst- en cultuur, ondersteuningsorganisaties voor werkzoekenden, woningcorporaties etc. Op termijn zal Oranye ook trainee-opdrachten in het bedrijfsleven aanbieden.  

Wat bieden wij jou? 

IJmond Werkt! biedt een dynamische werkplek waarin jij veel kunt leren, verantwoordelijkheden krijgt én invloed hebt op je eigen takenpakket. Oranye biedt jou een traineeship aan, waarin je bij ons in dienst komt. Je volgt het traineeprogramma van een jaar samen met een groep jonge talenten, waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Bovendien word je op inhoud, kennis en kunde begeleid door experts. Zo zorgen wij voor een vliegende start van jouw carrière. 

Na het eerste jaar is het mogelijk dat je in dienst treedt bij IJmond Werkt! Wanneer beide partijen het hierover eens zijn. Het is wel van belang dat je hierover hebt nagedacht bij aanvaarding van deze opdracht en hier positief tegenover staat. 

Ben je enthousiast? 

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Sjef van Zwieteren. Je kunt hem benaderen via zwieteren@oranye.nl of via 06 2153 7354! 

Solliciteer direct