Maatschappelijk

De uitdagingen van het maatschappelijk midden

Naast de klassieke overheid en de markt staan de maatschappelijke organisaties die tussen de overheid en de burger de brug slaan. Deze non-profit organisaties onderscheiden zich door het maatschappelijke belang dat zij dienen en de sociale vraagstukken waar zij een antwoord op geven. Niet alleen wet- en regelgeving veranderen continue, ook organisaties zijn intern voortdurend in beweging. Aanpassen aan de conjunctuur van vraag en aanbod, aansluiting zoeken op de turbulente markt, het meegaan in technologische, dan wel digitale ontwikkelingen en nieuwe bekostigingsmodellen en/of financieringsstromen. Organisaties blijven meebewegen en zoeken naar efficiëntieslagen en effectievere werkwijzen.

De kern van sociaal ondernemen is het creëren van maatschappelijke én financiële waarde. Dit type ondernemerschap vormt voor bestuurders, directeuren of sociaal ondernemers, een grote uitdaging. Veranderbereidheid is geen luxe; het is een must om te overleven in het maatschappelijke domein. Het tempo van innovatie zorgt voor een dynamiek waarin diversiteit en enthousiasme zorgen voor een zekere mate van stabiliteit en energie. Het borgen van verandering en het blijvend meedenken over aanpassingen wordt gemakkelijker met jonge enthousiaste professionals als trekkers van dit proces. De ideale organisatie beweegt op alle niveaus mee en daarin ligt de uitdaging, maar ook de investering.

Oranye-talent

Organisaties in de maatschappelijk midden moeten zich voortdurend aanpassen aan de omgeving en aan steeds veranderende wet- en regelgeving. Deze veranderingen leiden tot aanpassingen en implementatie vraagstukken. Je helpt organisaties innoveren. Je vertaalt de nieuwe thema’s naar de organisatie en helpt ze operationaliseren. En je verbindt de organisatie naar stakeholders op elk niveau.

Je bent reflectief naar jezelf. Je weet te benoemen waar je goed in bent en ook wat je nog wilt ontwikkelen. Als iets niet goed gaat, kijk je eerst naar jezelf: wat had je beter kunnen doen. Je durft je grenzen te verleggen, maar ze ook aan te geven. En als het nodig is, laat je ook de organisatie in de spiegel kijken. Je durft – situationeel – een rebel te zijn maar ook weet je met de flow mee te gaan wanneer nodig. Je verbindt je eigen vernieuwende ideeën met de strategie van de organisatie. Concreet, en zonder angst om dingen anders te doen. Jij durft buiten de lijntjes te kleuren. Je schakelt en verbindt gemakkelijk tussen verschillende niveaus en doelgroepen. 

Zit het in jou om meteen aan de slag te gaan bij een organisatie waar je echt het verschil mag maken, dan ben je Oranye. Je hebt snel inzicht in nieuwe omgevingen, luistert goed naar wat er speelt en gaat dan daadkrachtig aan de slag. In verbinding met alle betrokkenen. Je gaat in overleg met ons aan de slag bij een organisatie bij jou in de regio. 

Pas ik, als jong talent, bij maatschappelijke organisaties?

Ja natuurlijk! Vanwege de alsmaar veranderende omgeving zijn de organisaties op zoek naar creatieve nieuwe inzichten en andere paden. Verjonging, vernieuwing en verandering zijn de sleutelwoorden. Mensen met lef en durf en die buiten de kaders durven te kijken en te denken. 

Heb jij een verjongende, vernieuwende blik en een gezonde dosis lef? Dan willen wij jouw talent verbinden aan een organisatie om interessante en grensverleggende opdrachten te realiseren. Oranye wil graag jou in staat stellen om nieuwe invalshoeken en creatieve energie te brengen in organisaties.

Neem contact op met ons!

Je kan bellen, mailen of appen met Sjef van Zwieteren (zwieteren@oranye.nl en 06-21537354).