Van curiositeit naar jong talent tot nieuw label: Oranye

K+V bestaat al vele jaren en heeft haar sporen verdiend in de publieke sector met werving en selectie van directieleden, bestuurders, raden van toezicht, raden van bestuur en interimmanagement. Al sinds een aantal jaar leeft de gedachte bij de directie van K+V dat zij meer aansluiting willen bij de jongere generatie en hebben hiervoor ook al eens een project opgezet. Het verjongen en de aansluiting bij jong talent liet hen maar niet los. Zo kwam men in contact met Newpublic en onderzocht men de mogelijkheden en opties om jonge talenten in te zetten.

Newpublic is een staande traineeorganisatie, welke zich richt op veranderprocessen binnen de overheid. Zij investeren al ruim 8 jaar in jong talent met hun traineeship. In twee jaar leiden zij, door de combinatie van praktijk en persoonlijke ontwikkeling, verandertalenten op, welke met een gezonde dosis eigenheid, zelfvertrouwen en goed ontwikkelde soft skills verandertrajecten durven aangaan.

Die nieuwsgierigheid naar jong talent leidde al snel tot verbinding en samenwerking tussen beide partijen onder de naam: Oranye. Een fris nieuw label met als doel verbinding tussen generaties, verfrissende inzichten en vernieuwing en innovatie. De filosofie is dat dit bij elkaar leidt tot meer duurzaamheid en toekomstbestendigheid in organisaties.

Met onze verbindende en vernieuwende blik hopen wij jong talent en uw organisatie met elkaar te verbinden in interessante en grensverleggende opdrachten. Deelt u ook onze curiositeit?